Wielebny Gafa/ The Reverend Blunder

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
spooner222

„Guję żumę”, „Nie piętaj mi po deptach”, „Zady i walety”- nie byłoby tak wdzięcznej nazwy dla tych omyłkowych transformacji znanych jako „spuneryzmy” (spoonerisms), gdyby nie wybitna kreatywność wielebnego Williama Spoonera (1844-1930), autora paru gaf tego typu, popełnianych rzekomo na tle nerwowym. Jak się potem okazało, wiele z nich zostało mu po prostu przypisanych, wiele spuneryzmów zaczęto też tworzyć po prostu dla zabawy. Przykładowa lista spuneryzmów na http://www.fun-with-words.com/spoon_example.html zdecydowanie daje pojęcie, jaka to zabawa…

English version below:

„Wave the sails”( instead of „Save the whales”), „Flock of bats” (instead of „Block of flats”) – such erroneous transformations known as spoonerisms, wouldn’t have such a charming name if it hadn’t been for the outstanding creativity of the Reverend William Spooner (1844-1930), who made several mistakes of that kind, allegedly resulting from his nervousness. As it turned out later, however, many of such transformations have been simply attributed to him, whereas others have been created just for fun. A sample list of spoonerisms which you can find on http://www.fun-with-words.com/spoon_example.html definitely gives you an idea of what fun it is…

Napisz Komentarz