Pamiętasz? / Remember?

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
speak

Ostatni wykład prof. Pavlenko na konferencji SLA otworzył mi oczy na kolejne niesamowite, związane z językiem zjawisko. Język, którym władamy ma wpływ na to, jak zapamiętujemy wydarzenia z naszego życia, co pięknie ilustruje autobiografia Vladimira Nabokova, „Speak, memory” napisana przezeń w dwóch znanych mu językach: ojczystym rosyjskim i angielskim. Powiadają, że pamięć mamy jedną, a jednak, jak napisał sam Nabokov, te same wydarzenia z jego życia on sam opisał inaczej, jakby używany język faktycznie narzucał inny sposób postrzegania. Nabokov płynnie posługiwał się kilkoma językami, ale nie udało mu się zakwestionować poglądu o tym, że język ojczysty jest najbardziej nacechowany emocjonalnie i zapewne najbliższy naszym prawdziwym uczuciom zaznawanym w danej chwili (co nie musi wynikać z biegłości!). Zadanie dla dwujęzycznych: spróbować opisać jedno wydarzenie ze swojego życia w dwóch (lub więcej) językach, które znacie biegle. Ja już to zrobiłam…i się zdziwiłam…

English version below:

The recent SLA lecture by prof. Pavlenko opened my eyes to yet another incredible, language-related phenomenon.  The language we speak has an impact on the way we remember certain events from our lives, which is nicely shown by Vladimir Nabokov’s autobiography „Speak, memory”, which he wrote in two languages he spoke: his native Russian and English.  They say we only have one memory, yet, as Nabokov wrote himself, he described the same events from his life differently, depending on the language used, as though the language truly imposed a different way of perception. Nabokov was a fluent multilingual, but he didn’t manage to challenge the idea that the native language is the one which is the most emotional one, and probably closest to our true feelings experienced at a given time (which doesn’t necessarily result from proficiency!). A task for bilinguals: try to describe one and the same event from your lives using two (or more) different languages you speak fluently. I have already done that…and got surprised…

2 Komentarze/y dla “Pamiętasz? / Remember?”

  1. wirtualny_znajomy napisł/a

    Z klocków drewnianych zbudujesz inny domek, niż z klocków L. Czyż to nie oczywiste? Każde dziecko o tym wie. Ja dużo bawiłem się klockami i jeszcze nie skończyłem uciechy. Obowiązki wobec zstępnych nie pozwalają :)


  2. Jagoda Ratajczak napisł/a

    Ale! Klocki lego a klocki drewniane różnią się, powiedzmy, właściwościami fizycznymi. Te właściwości oczywiście powodują, że to, co z nich powstanie będzie wyglądać nieco inaczej, ale jeśli chcemy zbudować z klocków dom z kominem, garażem i tarasem, to ten dom będzie miał komin, garaż i taras bez względu na to, z jakich klocków budujemy. Tymczasem to, o czym mówi prof. Pavlenko sugeruje, że inny język (inne klocki) prowadzi nas do innej wizji, tak jakby użyte klocki narzucały nam, czy widzimy w naszej wizji komin, czy go nie widzimy, a widzimy np. tylko taras. Wybiórcze postrzeganie mamy, innymi słowy. Ale jako fanka dobrego obrazowania, powiadam, że fajna ta metafora z klockami. Też lubię. Tylko takich pięknych wiaderek z klockami Lego, z których można domy budować, już nie sprzedają…


Napisz Komentarz