Ból prawdy/ The pain of truth

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
bryson

Bałabym się używać polszczyzny w obecności prof. Jana Miodka, a angielszczyzny…w obecności Billa Brysona! „Słownik wyrazów problematycznych” Brysona to książka, która przeraża, bo uświadamia, że popełniamy mnóstwo błędów, nawet wtedy gdy wydaje nam się, że nasza angielszczyzna jest idealna! Bryson wyłapuje błędy popełniane nawet przez wydawców szacownych tytułów prasowych i jednocześnie wspaniale ilustruje nieregularności języka angielskiego. Sporo niespodzianek!

English version below:
I’d be afraid of speaking Polish in prof. Jan Miodek’s presence, as much as I’d be afraid of speaking English in Bill Bryson’s presence! Bryson’s „Dictionary of troublesome words” is a book which scares the hell out of you; it shows that we make many language errors even if we think that our English is impeccable! Bryson spots errors made even by the publishers of the most prestigious magazines and provides a great illustration of the irregularity of English. Many surprises on the way!

 

Napisz Komentarz