Warto rozumieć co się mówi…/ It’s worth understanding what you say…

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
25

Bill Bryson właśnie uświadomił mi, że słynne powiedzenie „Wyjątek potwierdza regułę”, jest stale i powszechnie nierozumiane. W wersji angielskiej powiedzenia,”The exception proves the rule”, „prove” nie powinno być rozumiane jako „udowadniać/ potwierdzać”, ale jako „sprawdzać”(pochodzi bowiem od łacińskiego „probare” – „sprawdzać”). Powiedzenie to powinno być zatem rozumiane jako „wyjątek sprawdza/ jest sprawdzeniem reguły”. Pierwotne znaczenie słowa „prove” zachowało się zresztą chociażby w określeniu „proving ground” (poligon wojskowy)- a tam niczego się nie udowodnia ani potwierdza, ale właśnie testuje…

English version below Przeczytaj Całość »