Brzydki zapis= błędny zapis/ Ugly spelling= wrong spelling

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
metallica

Jeśli nazwa jakiegoś zespołu trafia do słownika wymowy prof. Wellsa, to naprawdę coś znaczy! Mając na względzie to, gdzie pada akcent w słowie „Metallica”, członkowie zespołu muszą być nieco rozbawieni skandowanym na ich polskich koncertach hasłem: „Me-ta-lika!” Warto też zwrócić uwagę na zapis nazwy zespołu w polskim dopełniaczu. Słowa zakończone „-ca” czytanym jako „-ka” w mianowniku, zapisujemy z końcówką „-ki” w dopełniaczu, np. „Metallica; Metalliki”, „Monica Lewinsky; Moniki Lewinsky”, „królowa Boudicca; królowej Boudikki”

English version below:

If you can find the name of a band in the prof. Wells’ pronunciation dictionary, it really means something! Knowing where the stress is placed in the word „Metallica”, the band members must feel a bit amused as they hear the way it is chanted during their gigs in Poland: „Me-ta-llica!” It is also worth noting how the name of the band is spelled in the genitive case in Polish. Words ending with „-ca” pronounced as „-ka” in nominative are spelled with the „-ki” ending in genitive, e.g. ” Metallica; Metalliki”, „Monica Lewinsky, Moniki Lewinsky”, „Boudicca; Boudikki”.

 

Napisz Komentarz