English Proverbs (and Idioms) in Pictures- „To eat your cake and have it”

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily

Idiom na dziś: „You can’t eat your cake and have it”- „nie można zjeść ciastka i mieć ciastka”; występuje także w drugiej, uważanej za mniej logiczną ( i błędną) wersji „You can’t have your cake and eat it” (http://public.wsu.edu/~brians/errors/eatcake.html). Pierwszym znanym źródłem, w którym pojawia się ten idiom jest list Thomasa, księcia Norfolk, do Thomasa Cromwella (1538): „a man can not have his cake and eate his cake”.  W innych starych źródłach m.in. u Johna Heywooda i Jonathana Swifta pojawia się już w wersji dziś uznanej za logiczniejszą. Za polski odpowiednik idiomu uchodzi powiedzenie „I wilk syty i owca cała,”, choć oba tak naprawdę mocno się różnią- bliższym odpowiednikiem wydaje się być raczej cudownie pesymistyczne powiedzenie „Albo rybki albo akwarium”:)

Angielskie przysłowia i idiomy na zdjęciach:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.564167130280882.1073741825.127193963978203&type=3

eat

English version below:

Idiom of the day: „You can’t eat your cake and have it”. This idiom is also used in another version which is considered less logical and incorrect, i.e. „You can’t have your cake and eat it”   (http://public.wsu.edu/~brians/errors/eatcake.html). The idiom was first recorded in the letter from Thomas, Duke of Norfolk, to Thomas Cromwell (1538): „a man can not have his cake and eate his cake”.  In other older sources, i.e. in John Heywood’s and Jonathan Swift’s writings, it appears in the version now considered more logical. The Polish equivalent of the idiom is believed to be „Wilk cały i owca cała” („The wolf is full and the lamb is whole”) , but in fact, its more accurate equivalent should be the wonderfully pessimistic  idiom „Albo rybki albo akwarum” („You either have fish or an aquarium”).

English proverbs and idioms in pictures:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.564167130280882.1073741825.127193963978203&type=3

Napisz Komentarz