Kylie powraca/ Kylie returns

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
Kylie2

Nawet najnudniejsza książka może zawierać choć jedną informację, dla której warto było przez nią przebrnąć. Nieszczególnie porywające dzieło Ramsona „Lexical Images: The Story of the Australian National Dictionary” (Oxford Dictionary Press, 2004) uświadomiło mi, że imię Kylie to także pochodzące z aborygeńskiego języka Nyungar słowo oznaczające „bumerang” (informacja potwierdzona także przez słownik australijskiego angielskiego wyd. Macmillan oraz „Oxford Dictionary of Word Origin” Julii Cresswell). Wiem, że jest tu paru fanów Bumeranga Minogue- powinni być zadowoleni z nowo nabytej wiedzy :).

 English version below:

Even the most boring book may include at least one piece of information which is worth reading the whole thing for. Ramson’s book „Lexical Images: The Story of the Australian National Dictionary” (Oxford Dictionary Press, 2004), though far from thrilling, made me aware of the name „Kylie” being also a word for „boomerang” coming from the Aboriginal language, Nyungar (this was confirmed by Macmillan’s Dictionary of Australian English and Julia Cresswell’s „Oxford Dictionary of Word Origins”). I know there are some Boomerang Minogue’s fans out there- they should be happy to learn it :).

Napisz Komentarz