• The Language Daily

 • English proverbs in pictures

 • Some linguistics...

  • mono The bilingual problem revisited

   What seems obvious is not that obvious. The term „bilingualism” is now used quite freely, but do we know what bilingualism really is? Who is a bilingual? When do you [...]

  • smefff Who cares about (psycho)linguistics? An introduction

   What you’re going to read in this section are neither typical scientific analyses nor their imitations: these are writings on language which is here analysed and discussed from the point [...]

 • Inni z językiem

  • 22 To nie jest język dla starych ludzi

   Kolejny gość na blogu uświadamia nam, że świat nie kończy się angielszczyźnie (a jednak…) – niezwykle ciekawy i do tego kolorowy i przystępny tekst o języku, owszem kolorowym, ale niekoniecznie [...]

  • pic Invade’em all!

   Ponad rok minął od publikacji ostatniego gościa na „Blogującej”,  a goście mają to do siebie, że piszą o wszystkim o czym nie pisze Jagoda (choć oczywiście nadal o języku) i [...]

  • okkk Jak czułyby się dinozaury?

   Filolodzy to cholernie zapracowany gatunek i chyba tylko to usprawiedliwia roczną przerwę „Innych z językiem” – kolegów i koleżanek po językowym fachu, zdolnych ( i to jak!) przerwać codzienny kierat [...]

 • English readers are welcome

  • HH Size matters. Dictionary size (a thing for Dictionary Day)

   What else can a person obsessed with English do on a nice and lazy Sunday, if not have some five o’clock tea and watch „Keeping up appearances”? Celebrate Dictionary Day!  [...]

  • lovee Put the spoon in

   Without emotions, the world would probably know neither wars…nor excitement. And there would be even less excitement if language didn’t confuse things a bit in the already confused world of [...]

  • ups2 Changing the set

   Who are we when we speak our second language? Does being bilingual mean having two personalities too? Is a language barrier a real obstacle on the way towards getting to [...]

Nie ufaj „pannie młodej”/ Don’t trust the „bride”

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
bride

„Wiedza bezużyteczna” to portal w pełni zasługujący na swoją nazwę- nic nie jest bardziej bezużytecznego, niż coś co jest nieprawdziwe. Autor tej „ciekawostki” najwyraźniej nawet nie kwapił się ze sprawdzeniem pochodzenia wyrazu „bride” w żadnym słowniku etymologicznym, prawdopodobnie podpierając się jedynie szczątkową informacją z Wikipedii wspominającej o tym, że „bride” może pochodzić od protogermańskiego rdzenia czasownikowego *bru- ‚gotować, warzyć (napar, wywar), sporządzać bulion’ . Tymczasem jednak 1) forma proto- germańska to nie to samo co forma staroangielska, zwłaszcza że podany przykład jest formą rekonstruowaną – gwiazdka przy rdzeniu nie jest przypadkowa) , 2) rdzeń czasownika to zdecydowanie nie to samo co rzeczownik; to że rdzeń ma coś wspólnego z gotowaniem, nie oznacza, że można zrobić z „bride”- „kucharkę”, 3) Oksfordzki słownik etymologiczny i Słownik anglo-saksońskiego Boswortha i Tollera zgodnie podają: „bride” pochodzi ze staroangielskiego „bryd” oznaczającego „pannę młodą, świeżo poślubioną kobietę”. Protoformą „bryd” ma być protogermanska *bruthiz („poślubiana kobieta”)-(por. ze starofryzysjkim „breid”, niderlandzkim „bruid”, staro-wysoko-niemieckim „brut”, niemieckim „braut”- „panna młoda”). Kognat z języka gockiego” bruþs”, oznaczał jednak „synową, nowo poślubioną kobietę”, która wprowadzała się do rodziny męża. Niektórzy badacze łączą „bruþs” właśnie z protogermanskim rdzeniem czasownikowym *bru-, jako że gotowanie mogło należeć do obowiązków synowej. Mimo istnienia tego powiązania, nie można jednak powiedzieć, że „bride” wywodzi się od „kucharki”!

Tak czy inaczej,miło widzieć podejrzliwość moich znajomych, którzy ostatnio mi ten link podsyłali, pytając, czy można temu wierzyć. Nie można- szkoda tylko, że dziesiątki internautów mając możliwość sprawdzenia WSZYSTKIEGO od ręki, nie czują najmniejszej potrzeby, by to robić.

English version below:

A titbit from the Polish website „Useless Knowledge”: „The English word „bride” comes from the Old English word for a cook”.

„Useless Knowledge” is a website which definitely lives up to its name- nothing is more useless than something which is simply untrue. The author of this „titbit” apparently didn’t even bother to look up the origin of „bride” in any etymological dictionary, probably relying solely on a hint given by Wikipedia which says that „bride” may originate from the Proto-Germanic verb root *brū-, meaning ‚to cook, brew, or make a broth,’ Still, 1) a proto-Germanic form doesn’t equal an OE form, and is btw a reconstructed form- this is indicated by an asterisk which is provided here for a reason; 2) a verb root definitely doesn’t equal a noun; even if the root has something to do with cooking, the word „bride” cannot be understood as „cook”! , 3) The Oxford Dictionary of Etymology and Bosworth-Toller Anglo-Saxon Dictionary are unanimous as to the origin of „bride” which comes from the Old English „bryd”- „bride, betrothed or newly married woman,” from Proto-Germanic *bruthiz, „woman being married” (see Old Frisian „breid”, Dutch „bruid”, Old High German „brut”, German „Braut”- „bride”). Gothic cognate „bruþs”, however, meant „daughter-in-law, a newly married woman” who went to live with her husband’s family. Thus, some scholars link the word „bruþs” to the Proto-Germanic verb root *bru- ,since cooking might have been one of the duties of a new daughter-in-law. The existence of this link, however, doesn’t mean that the word „bride” denoted a cook!

Anyway, I am pleased to see how suspicious my friends were as they have been sending this link to me in the last few days, asking if the thing was true. No, it’s not- it’s a pity though, that tens of Internet users who ARE capable of verifying each and every thing they read, feel no need to do it whatsoever.

Napisz Komentarz