Język trzeźwych/ The language of the sober

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
2

Wielbiciele języka angielskiego mają swoje teorie na temat tego, dlaczego język ten jest tak wspaniały. Swoją miał też duński językoznawca, Otto Jespersen: ”Język angielski jest językiem metodycznym, dynamicznym, biznesowym i trzeźwym, nie przykładającym większej wagi do wyszukania i elegancji, ale do logicznej konsekwencji(…). Jaki język, taki naród”. Choć opinia Jaspersena jest zaledwie odzwierciedleniem jego subiektywnych wrażeń i osobistych preferencji, opinie o fascynującej prostocie, klarowności i precyzji języka angielskiego, słychać dość często, i te właśnie cechy okazują się szokujące dla osób, które ucząc się go zmuszone są zapomnieć o skomplikowaniu i barokowym zapętleniu znanym z języka ojczystego (polskiego). Czy jednak na pewno jaki język taki naród?

English version below: 
English fans have their own theories on why this language is so amazing. A Danish linguist, Otto Jespersen, also had a theory of his own: „English is a methodical, energetic, business-like and sober language, that does not care much for finery and elegance, but does care for logical consistency(…). As language is, so also is the nation”. As much as Jaspersen’s opinion is merely a reflection of his subjective impressions and personal preferences, the opinions of English being a fascinatingly simple, clear and precise language, are very often heard. And these are the very features which shock the learners of English who are forced to forget about the complexity and baroque convolutions of their native language (Polish) when dealing with English. Still, is it really true that „as language is, so is the nation”?

Napisz Komentarz