O tym jak ważny jest kangur/On the importance of a kangaroo

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
kang

Dzisiaj swoje święto narodowe obchodzą Australijczycy, a ponieważ nie ma nic bardziej australijskiego niż kangur, warto rzucić okiem na kilka ciekawych kangurowych wyrażeń, które pojawiły się w angielszczyźnie. Weźmy idiom „to have kangaroos in the top paddock”, australijski odpowiednik brytyjskiego „to have bats in one’s belfry”, czyli „mieć nierówno pod sufitem”. Kto ma gorzkie poczucie humoru, temu na pewno spodoba się sformułowanie „if he bought a kangaroo, it wouldn’t hop” („gdyby kupił sobie kangura, to ten by nie skakał”)- urocze podsumowanie czyjegoś pecha lub nieudacznictwa. Ja jednak najbardziej lubię „kangura” za jego czasownikowe znaczenie: „to kangaroo” to nie tylko „polować na kangury”, ale także kucać nad toaletą w obawie przed zasiedlającymi deskę klozetową mikrobami. Taki „odpowiednik pozycji na Małysza” z Antypodów. :)

English version below: 

On this day Australians celebrate their national holiday and since there is nothing more Australian than a kangaroo, it’s worth taking a look at a few interesting „kangaroo expressions” in English. Take the idiom „to have kangaroos in the top paddock”, an Australian equivalent of the British expression „to have bats in one’s belfry”. Those who have a bitter sense of humour will certainly appreciate the expression „if he bought a kangaroo, it wouldn’t hop”, a nice way to conclude somebody’s bad luck or failure. Still, what I like „kangaroo” most for, is the meaning it adopts when used as a verb: „to kangaroo” does not only mean „to hunt kangaroos”, but also to squat over a lavatory bowl for fear of the microbes residing on a toilet seat. Let’s say it’s just an Australian equivalent of the Polish term „a Małysz squat” (a reference to the famous Polish ski jumper, Adam Małysz). :)

Napisz Komentarz