Co angielski mówi o kotach?/ What does English say about cats?

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
cat

W Światowy Dzień Kota najwyraźniej zapomina się o nienajlepszej reputacji mruczących stworzeń. Przecież to ponoć fałszywa i nieprzewidywalna natura kotów zainspirowała Anglosasów do stworzenia określenia „catfight”, czy przymiotnika „catty”, gdzie pierwszy oznacza typową kobiecą bójkę z drapaniem i szarpaniem za włosy, a drugi jest określeniem używanym w odniesieniu do dwulicowych, dokuczliwych i lubujących się w intrygach dziewcząt. Samo słowo „cat” i jego użycie jest równie ciekawe jak to zwierzę: „cat” pochodzi z późnołacińskiego „cattus”/ „catta” odnotowanego ok. 4 wieku naszej ery , tj. w okresie gdy w Rzymie pojawiły się pierwsze udomowione koty; jednak już przymiotnik „koci” to „feline” pochodzący z jeszcze starszego łacińskiego słowa oznaczającego kota, tj. „feles”. A tu moje dwie złośnice, w trakcie krótkiej drzemki między „catfightami”.

English version below:

On the World Cat Day people seem to forget about a bad reputation that these purring creatures seem to have. Apparently this was deceptive nature and unpredictability of cats that inspired English speakers to coin a term „catfight” or an adjective „catty”, the first being a term for a typical female fight including scratching and pulling each other’s hair, and the latter being a term used in reference to double-faced, spiteful girls with a penchant for mischief-making. The word „cat” and its use is just as peculiar as the animal itself; „cat” comes from the Late Latin „cattus”/ „catta” first attested around the 4th century AD, with the introduction of domestic cats in Rome; still the adjective for „catlike” is „feline” which comes from an even older Latin word for a cat, i.e. „feles”. Above there are my two vixens taking a short nap between their „catfights”.

Napisz Komentarz