Niebezpieczne słowniki/ Dangerous dictionaries

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
crux

Nauczyciele angielskiego zachęcają uczniów do korzystania ze słowników, ale mało który wyjaśnia jak to się robi. Wciąż panuje przekonanie, że tłumacząc tekst, lub po prostu chcąc poznać odpowiednik danego słowa, wystarczy znaleźć je w słowniku i tadam!- wszystko jasne. Niestety, angielszczyzna to potwornie kontekstualny język i nie czytanie tego, co słownik podaje w nawiasach lub zdaniach przykładowych, może się źle skończyć. Do moich ulubionych „konsekwencji” nierozważnego korzystania ze słowników należą takie zdania popełnione w zadaniach domowych moich uczniów, jak: „The doctor assumed a cast on my leg” (co miało oznaczać: „lekarz założył mi gips na nogę”, gdzie „assume” oznacza „zakładać”, ale w znaczeniu „przypuszczać”) oraz hit wszech czasów: „I am intrested in crucifixion of species” („interesuje mnie krzyżowanie gatunków”, gdzie „crucifixion” oznacza niestety „krzyżowanie” rozumiane jako „przybicie do krzyża”). Dopóki takie zdania padają wyłącznie na lekcjach, jest wesoło, a nawet bardzo. Lepiej jednak zawczasu wziąć do ręki słownik i przyjrzeć się, jak skonstruowane są hasła. I przede wszystkim zaopatrzyć się w DOBRY słownik, tj. taki, gdzie hasła są rozbudowane i okraszone konkretnymi przykładami! Na słownikach się nie oszczędza.

English version below:

English teachers encourage their students to use dictionaries, but hardly anyone explains how to do it. There is a preconceived idea that if we translate a text or just want to know the equivalent of a given word, all we need to do is to find it in a dictionary and shazam! – everything is clear. Unfortunately, however, English is a terribly contextual language and failing to read the information provided in brackets or in example sentences may have serious consequences. One of my favourite „consequences” of a reckless use of dictionaries are the following sentences „commited” by my students in their homeworks: „The doctor assumed a cast on my leg” (which was supposed to mean „the doctor put a cast on my leg”- in Polish, the verbs „put ” and „assume” are the same- „założyć”) and the greatest hit of all time: „I am interested in crucifixion of species” (which was supposed to mean „I am interested in interbreeding between species”- in Polish, the verbs „interbreed” and „crucify” are the same- „krzyżować”). As long as such sentences are concocted during English classes, it’s fun, lots of it. Still, it is better to make oneself familiar with dictionaries well in advance and see how the entries look. And most importantly, it is better to buy oneself a GOOD dictionary, i.e. one with expanded entries and examples. It doesn’t pay to save dough on dictionaries.

2 Komentarze/y dla “Niebezpieczne słowniki/ Dangerous dictionaries”

  1. LotsOfSources napisł/a

    Padłam ze śmiechu ;)
    Ze swojego doświadczenia dodam cytat z koleżanki, która powiedziała zdumionej nauczycielce angielskiego :”I like playing retina very much” ;)


  2. Jagoda Ratajczak napisł/a

    Hit! Chyba zacznę tworzyć „listę przebojów czytelników”! W komentarzach na fb też przebojów nie brakuje- mój ulubiony to „Art Nouveau War in America” :)


Napisz Komentarz