Slangowe oblicze Van Dycka/ The slang face of Van Dyck

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
van dyck

Tego dnia w 1599 roku urodził się słynny flamandzki malarz epoki baroku, Antoon van Dyck. Co ten pan ma wspólnego z językiem angielskim? W słownikach slangu, m.in. moim ulubionym callesowskim słowniku autorstwa Greena, „van dyck” figuruje jako określenie na „wąsatą lesbijkę”. Van Dyck słynął nie tylko z talentu, który szlifował pod okiem Rubensa, ale i z imponujących, charakterystycznie przyciętych wąsów. Kiedy odkryłam słowo „van dyck”, od razu pomyślałam o jego potencjalnym związku ze słowem „dyke” (czyli „lesba”- niekoniecznie z wąsami), jednak etymologia tego słowa jest niejasna i żadne źródła nie podają jego ewentualnego związku z nazwiskiem malarza. Wątpliwe, by on sam cieszył się z tego jaki użytek z jego nazwiska uczynił slang, ale przynajmniej jest zabawnie.

English version below:

 Today it’s the birthday of the famous Flemish Baroque painter, Anthony van Dyck, born in 1599. What does this man have to do with English? In English slang dictionaries, i.a. my favourite Green’s slang dictionary published by Cassell’s, you can find the term “van dyck” denoting “a lesbian with a moustache”. After all, Van Dyck was famous not only for his talent which he honed under Ruben’s guidance, but also for his impressive moustache, trimmed in a characteristic way. When I discovered  “van dyck”, I immediately thought about a possible link between this word and the word “dyke” (a derogatory term for a lesbian, who, however, doesn’t necessarily have a moustache). Unfortunately, however, the origin of this word is unclear and no sources point to its potential link to the name of the painter. It’s rather unlikely he’d be happy about how slang made use of his name, but at least it’s funny.

Napisz Komentarz