Szukajcie a znajdziecie…coś innego./Seek and ye shall find…something else.

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
wine

„Serendipity” , czyli „dar dokonywania przypadkowych odkryć”, zwłaszcza gdy szuka się czegoś zupełnie innego, to słowo problematyczne w tłumaczeniu, ale bardzo piękne, przydatne i dość popularne. Słowa „serendipity” po raz pierwszy użył brytyjski pisarz Horace Walpole w liście do przyjaciela, Horacego Manna (Walpole na pewno jest znany fanom literatury angielskiej, a nawet jej nie-fanom a studentom anglistyki- toż to autor jednej z pierwszych powieści gotyckich, „Zamczysko w Otranto”). Słowo pochodzi od dawnej perskiej nazwy Sri Lanki- „Serendip”. W liście Walpole wyjaśnił, że termin ten stworzył po przeczytaniu perskiej baśni „Three Princes of Serendip”, której bohaterowie, jak pisał, „zawsze przypadkowo, a  dzięki swej przenikliwości , odkrywali coś, czego nie szukali”. Moim codziennym przypadkiem „serendipity” jest korzystanie ze słownika- szukam konkretnego słowa, a po drodze znajduję dziesięć jeszcze ciekawszych. :)

English version below:

„Serendipity”, „an aptitude for making discoveries by accident”, especially when looking for something else, is a term which causes big problems in translation, but is also very beautiful, useful and quite popular. „Serendipity” was first used by the British author Horace Walpole, in a letter to his friend, Horace Mann (the fans of British literature are certainly familiar with Mr. Walpole’s work, i.e. one of the first gothic novels, „The Castle of Otranto”; the non-fans of British literature are familiar with it as well, as long as they study English philology). The term comes from an old name for Sri Lanka (Serendip). In the letter, Walpole explained that he had coined the word after reading the Persian fairy tale „Three Princes of Serendip”, the protagonists of which  ”were always making discoveries, by accidents and sagacity, of things they were not in quest of”.  My daily experience of „serendipity” is using my dictionaries- I look for a specific word, but find other ten on the way, realizing they are even more interesting:)

Napisz Komentarz