Zobacz i się naucz/ See and learn

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
trees

Każdy uczący się języka miewa problem z zapamiętaniem określonych słów, niezależnie od tego, ile razy sprawdza je w słowniku. Ja zawsze miałam ten problem z nazwami drzew: drzewa charakterystyczne („wierzba”, „brzoza”, „dąb”) wchodzą łatwo, „wiąz” dało się zapamiętać dzięki tytułowi pewnego romantycznego filmu, ale co „jaworem”, „olchą”, „osiką”? Problem z zapamiętaniem takich słów ma jednak banalną przyczynę- trudno jest zapamiętać słowo, które nie wywołuje żadnych skojarzeń ani nie przywołuje konkretnego obrazu. Jeśli ktoś kiedyś weźmie mnie na spacer, w trakcie którego dokładnie obejrzę i zapamiętam jawory, olchy i osiki, ich nazwy pewnie przestaną mi się mylić. To chyba dobra metoda, byle nie mieć za dużych wymagań, jak mój znajomy i zarazem dawny uczeń: „Nie zapamiętam jak jest „dziczyzna”, póki nie dostanę pięknego upieczonego dzika z jabłkiem w pysku”. No no.

English version below:

All language learners have sometimes problems memorizing certain words, no matter how many times they look them up in dictionaries. I’ve always had this problem with memorizing the names of trees: the names of these which are characteristic (“willow”, “birch”, “oak”) are quite easy to memorize, same with “elm” popularized by some romantic film, but how can I memorize “sycamore”, “alder”, “aspen”? The cause of the problem with memorizing such words is trivial though: it’s hard to remember words which elicit no associations or mental images. If someone takes me for a walk during which I will be able to take a closer look at sycamores, alders and aspens, I will probably stop confusing their names. This method seems to be effective, as long as your requirements are not as specific as they were in the case of my friend and ex-student: “I won’t memorize the word ‘venison’ until you bring me a nice roast wild boar with an apple in its mouth”. Well, well.

Napisz Komentarz