Co ma babcia do jajek?/ What does a grandma have to do with eggs?

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
eggs

Nie cierpię jajek, ale jajeczny sezon właśnie się zaczął i należy mieć to na względzie. „Egg” pojawia  się w wielu angielskich powiedzeniach i idiomach, a szczególnie ciekawe to „over-egg the pudding”, czyli odpowiednik naszego „przedobrzyć”, „walk on eggs” (stąpać po niepewnym gruncie/cienkim lodzie) czy słynne „don’t put all your eggs in one basket” („nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę”).Dość tajemnicze wydaje się jednak równie znane powiedzenie „Don’t teach your grandma to suck eggs”, czyli nasze „nie ucz  księdza pacierza”. Powiedzenie z babcią zawsze wzbudza zdziwienie, bo nie jest jasne, skąd w ogóle skojarzenie babć z jajkami i przedziwnym zajęciem jakim jest ich wysysanie. Od XVIII wieku, kiedy to powiedzenie po raz pierwszy odnotowano, nikt nie udzielił sensownej odpowiedzi na to pytanie, ale bezpiecznie jest założyć, że skoro babcie często nie mają już zębów, powyższe zajęcie rzeczywiście może nie sprawiać im trudności (jak twierdzi Julia Cresswell od „Oxford Dictionary of Word Origins”, 2010).

English version below:

I hate eggs, but the Easter egg season has just begun and it has to be taken into account. “Egg” appears in many English proverbs and idioms, such as “over-egg the pudding” (to spoil sth by trying very hard to improve it), “walk on eggs” (to proceed very cautiously) or “don’t put all eggs in one basket” (don’t make everything dependent on only one thing) which most of us are familiar with. There is one egg proverb however, which seems to be quite mysterious: ”Don’t teach your grandma to suck eggs” (don’t try to show someone more experienced how to do sth). The proverb is a common eyebrow-raiser since it’s not clear what the link between grandmas and eggs is, let alone a very peculiar activity, i.e. sucking them. Since the 18th century when this proverb was first recorded, nobody has given a reasonable answer to this question, but it’s safe to say that most grandmas have no teeth, which supposedly makes them more skilled at sucking eggs (an explanation provided by Julia Cresswell, the author of “Oxford Dictionary od Word Origins”, 2010).

Napisz Komentarz