Poza wzorem/ Beyond the pattern

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
engg

[PL] Domyślam się, że nie jestem jedyną osobą, dla której język angielski stał się głównym punktem odniesienia przy nauce innych języków obcych. Nauka każdego języka obcego uczy nas wychodzenia poza myślowy schemat, ale zdaje się, że porównywanie wszystkiego do angielskiego TEŻ jest schematem. Uświadamiam sobie to coraz bardziej, odkąd jestem z mężczyzna, który studiuje język hebrajski i arabski. Całkowicie inny językowy świat, który reprezentują te języki, uświadamia mi jak niewiele wiemy o języku jako zjawisku, jeśli naszym punktem odniesienia są wyłącznie oswojone, popularne, europejskie języki. Czy ktoś rozważa lub uczy się języków nie-indoeuropejskich? W jaki sposób poszerzyły Wasze horyzonty?
Najbliższy weekend spędzam w Łodzi i nie mogę się doczekać wizyty na tamtejszym starym żydowskim cmentarzu- szczęśliwie, będę mieć tłumacza, który rozszyfruje mi napisy na nagrobkach. Nie ma to jak chociaż raz w życiu nie mieć nic do powiedzenia ;P…udanego weekendu! 

[EN] I guess I am not the only person who uses English as her main point of reference when learning other foreign languages. Learning any foreign language teaches us to go beyond our L1-based mental pattern, but it seems that comparing everything to English is…a mental pattern, too. This has been getting more and more obvious to me thanks to my relationship with a man who studies Hebrew and Arabic. A completely different world that these two languages represent makes me realise how little we know about language as a phenomenon if our sole point of reference are European languages- „tamed” and widely spoken. Does anyone of you learn a non Indo-European language or consider learning it? In which way has it broadened the horizons of those of you who learn it?
I’m spending the upcoming weekend In Lodz and looking forward to visiting an old Jewish cemetery in the city…luckily, I’m going to be assisted by my translator who will decipher the tombstone inscriptions for me…How nice it is to have nothing to say at least once in my lifetime! ;P Enjoy your weekend! 

Napisz Komentarz