Powiedz to po polsku/ Say it in Polish

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
good

[PL] Moje znalezisko z wystawy „Czas wolny w PRL-u”, zorganizowanej w poznańskim IPN-ie w ramach inicjatywy „Noc muzeów”- skan z przewodnika turystycznego, dodatku do miesięcznika „Polska” (lipiec 1976). „Podstawowe zwroty” w j. polskim wraz z transkrypcją, zdecydowanie zasługują na uwagę! 

[EN] Here’s what I found at the exhibition „Free time in Polish People’s Republic” organised by the Institute of National Remembrance in Poznan, as a part of the initiative „Museum night” (on that night you can visit many museums for free)- a scan of a tourist guide added to a monthly „Polska” (July 1976). „Basic phrases” in Polish provided with transcriptions are definitely worth your attention! 

Napisz Komentarz