Radości Dnia Matki/ The joys of Mother’s Day

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
11

[PL] Dzień Matki, w Polsce świętowany dzisiaj (w Anglii obchodzony w tym roku 30 marca), niejedno ma oblicze. Na przełomie lat 50 i 60 XX wieku, w slangu czarnoskórej społeczności amerykańskiej, „mother’s day’” oznaczał…dzień, w którym odbierało się zasiłek (patrz Collins Slang Dictionary, Oxford Slang Dictionary, Urban Dictionary). Mam nadzieję, że mamy będą dziś mieć inne powody do radości. Moja też ma, codziennie zadaję jej przynajmniej jedno pytanie z serii „ czy to tłumaczenie brzmi dobrze po polsku?” A jakie dobre ma spostrzeżenia! 

[EN] Mother’s Day, which is celebrated on this day in Poland (in the UK, it was celebrated on the 30th of March this year), may have more than one face. At the turn of 1950s and 1960s, the term “mother’s day” in the slang of black community in America denoted “the day on which welfare cheques arrive” (see Collins Slang Dictionary, Oxford Slang Dictionary, Urban Dictionary). I hope that all mums will have other reasons to be happy today. My mum has her own reason as well- every day, I ask her “if this sounds good in Polish translation?” at least once. And you should see how brilliant her remarks are! 

Napisz Komentarz