Stare dobre porównania/ Good ol’ comparisons

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
br

[PL] Takie porównania między angielszczyzną brytyjską a amerykańską są na porządku dziennym. Rzadko gdzie można jednak znaleźć informację o tym, że słów powszechnych w angielszczyźnie amerykańskiej, kiedyś używano także w Wielkiej Brytanii. „Fall” , słowo dziś uważane za amerykański odpowiednik „autumn” (jesień) zaczęło swoją karierę w UK ok. 1545 jako bardzo logiczne określenie na porę roku, w trakcie której liście spadają z drzew. Także amerykański „kran”,” faucet”, pojawił się najpierw w Wielkiej Brytanii (jak wszystko co jest francuskiego pochodzenia).

[EN] Such comparisons made between British and American English are common. It is quite unusual, however, to find the information that the words now used in American English were common in UK as well. “Fall” now considered an American equivalent of the word “autumn”, began its career around 1545 in UK, being quite a logical term for a season when leaves fall from trees. The American “faucet” was also British in the first place (as all words of the French origin).

Napisz Komentarz