Czy można zamordować słowo? / Can you murder a word?

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
2

[PL] „Verbicide” (dosł. słowobójstwo- od „verbum”- łac. „słowo” i “-cide”, końcówki doskonale znanej z takich „morderczych” rzeczowników jak “suicide”, “infanticide”, “genocide” czy “matricide”) to jedno z najciekawszych zjawisk językowych. Z definicji jest to „zniekształcenie znaczenia wyrazu”, ale może też oznaczać „osłabienie jego znaczenia”. To właśnie za sprawą tego zjawiska, używamy słowa „strasznie” mając na myśli „bardzo”, lub słowa „masakra” chcąc opisać chaos lub problem („masakra” to ostatnio bardzo popularne słowo wśród Polaków). Jest jednak jeszcze jedno słowo, które zdaje się być idealnym przykładem pop-kulturowego „słowobójstwa”- „motherfucker”. Słowo, które do niedawna było niewybaczalną zniewagą, zdaje się tracić swoją obraźliwą moc, a nawet nabierać pozytywnego znaczenia. Jest też chętnie używane przez artystów rockowych i popowych, jak choćby Madonnę, która do własnej publiczności zwraca się per „skurwysyny”, co nieodmiennie spotyka się z entuzjazmem tłumu, nie żywiącego najmniejszej urazy. Czy oznacza to, że niebawem przekleństwa będą powszechnie akceptowane?

[EN] „Verbicide” (literally „word murder”) is one of the most interesting linguistic phenomena. Defined as “deliberate distortion of the sense of the word”, may be also a term for weakening the word’s meaning. Verbicide is a process behind using such words as “awfully” for “very” or using the word “massacre” to describe a mess or a problem (recently, this word has been very popular among Poles). However, there is yet another word which seems to be a perfect example of a pop-cultural verbicide. This word is “motherfucker”. Previously an unforgivable insult, now the word seems to lose its offensive power and even acquires a positive meaning. It is also used quite freely by rock and pop artists, such as Madonna, who calls her own audience “motherfuckers”, which invariably meets with an immense joy of the crowd, with apparently no sign of umbrage. Does it mean that swearwords will be soon generally accepted?

Napisz Komentarz