Czekoladowe problemy/Chocolate problems

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
6

[PL] Codziennie czytamy o tym, że obchodzimy “Dzień X/Y”, a dziś akurat mamy święto szatańskiego dzieła zwanego czekoladą. Żyjemy w dziwnych czasach, w których nawet tak niewinne słowa jak „czekolada” mają niepoprawne politycznie znaczenie lub przywołują obrazy, o ironio, niezbyt apetyczne. Lista slangowych terminów powstałych na bazie słowa „czekolada” zawiera głównie określenia na osoby czarnoskóre (chocolate bar, chocolate bunny, choco). “Chocolate lover” oznacza zatem nie tylko miłośnika czekolady, ale i „osobę ze słabością do czarnoskórych mężczyzn/kobiet”. Te określenia oczywiście nie napawają czarnych radością, być może z racji innych skojarzeń jakie wzbudza czekolada- “chocolate chutney” to inne określenie na biegunkę, a sama czekolada często pojawia się w dziale poświęconym wiadomej funkcji fizjologicznej. Kiedy byłam w gimnazjum, ulubioną płytą moich „zbuntowanych” znajomych, była „Chocolate Starfish and the Hot-Dog Flavored Water” Limp Bizkit. Ach, żeby wiedzieli, że „chocolate starfish” oznacza „odbyt”…

[EN] We read about some “X/Y Day” every day, and today we celebrate a devil’s work called chocolate. We live in strange times, in which even such innocent words as “chocolate” have meanings which are everything but politically correct or make you imagine things, which are, ironically, far from mouth-watering. The list of slang terms based upon the word “chocolate” includes mainly the expressions referring to black people (chocolate bar, chocolate bunny, choco). “Chocolate lover” then, is not just someone with a penchant for chocolate, but rather “a person attracted to black men/women”. These terms obviously don’t make black hearts grow fonder, maybe because of some other associations which chocolate evokes- “chocolate chutney” is another term for “diarrhea” and chocolate itself often appears in the section dedicated to the obvious bodily function. When I was in junior high, my “rebellious” friends’ favourite record was Limp Bizkit’s “Chocolate Starfish and the Hot-Dog Flavored Water”. Little did they know that “chocolate starfish” meant “anus”…

Napisz Komentarz