Every dog has its day!

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
4

[PL] Właśnie dowiedziałam się, że dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Psa- trzeba więc powiedzieć co nieco o słowie “dog”, jednym z niewielu angielskich słów, które zna absolutnie KAŻDY i jedno z tych o niezwykle tajemniczym pochodzeniu. Wszystko zaczęło się od stuprocentowo germańskiego słowa „hund” (które przetrwało do dziś w innych językach germańskich, a w angielskim przeobraziło się później w „hound”). Następnie pojawił się „docga”- to rzadkie, pochodzące z późnej staroangielszczyzny słowo prawdopodobnie oznaczało konkretną, silną rasę psa i skonstruowane zostało podobnie jak parę innych nazw zwierząt: „frocga” (frog-żaba), czy „picga”- (pig- świnia). Z nieznanych powodów, „docga”-”dog” wyparł pierwotne słowo oznaczające psa, „hund”, i to „hound” właśnie oznacza dziś konkretną rasę psa, czyli ogara (ok. XII wieku). Dziwne to słowo- prawie tak dziwne jak nazwa rasy zaprezentowanej powyżej- jamnika, zwanego z angielska (niemiecka?) dachshund, którego zresztą uważam za najdziwniejszego psa na świecie. Podobno jest też najbardziej wredny, ale czy to nie kwestia indywidualnego charakteru?;)

[EN] I’ve just learned that the Dog Day is celebrated today in Poland so something must be said about the word „dog”, one of the few English words which absolutely EVERYONE is familiar with and one of those which are of a very mysterious origin. It all began with a 100% Germanic word “hund” (which was preserved in other Germanic languages and later transformed into “hound” in English). Then, a word “docga” appeared-this rare, late OE word probably denoted a specific and powerful breed of canine and was coined in the same way as some other animal names, such as “frocga” (frog), or “picga” (pig). For reasons unknown, “docga”- “dog” forced out the initial dog-word “hund”,the latter being the one to eventually denote a specific dog breed (ca.12th century). What a strange word it is- it’s almost as strange as the name of the breed presented above- a dachshund- which I by the way consider the strangest dog ever. They say it’s also the most spiteful one, but isn’t it all about an individual character? 

Napisz Komentarz