• The Language Daily

 • English proverbs in pictures

 • Some linguistics...

  • mono The bilingual problem revisited

   What seems obvious is not that obvious. The term „bilingualism” is now used quite freely, but do we know what bilingualism really is? Who is a bilingual? When do you [...]

  • smefff Who cares about (psycho)linguistics? An introduction

   What you’re going to read in this section are neither typical scientific analyses nor their imitations: these are writings on language which is here analysed and discussed from the point [...]

 • Inni z językiem

  • 22 To nie jest język dla starych ludzi

   Kolejny gość na blogu uświadamia nam, że świat nie kończy się angielszczyźnie (a jednak…) – niezwykle ciekawy i do tego kolorowy i przystępny tekst o języku, owszem kolorowym, ale niekoniecznie [...]

  • pic Invade’em all!

   Ponad rok minął od publikacji ostatniego gościa na „Blogującej”,  a goście mają to do siebie, że piszą o wszystkim o czym nie pisze Jagoda (choć oczywiście nadal o języku) i [...]

  • okkk Jak czułyby się dinozaury?

   Filolodzy to cholernie zapracowany gatunek i chyba tylko to usprawiedliwia roczną przerwę „Innych z językiem” – kolegów i koleżanek po językowym fachu, zdolnych ( i to jak!) przerwać codzienny kierat [...]

 • English readers are welcome

  • HH Size matters. Dictionary size (a thing for Dictionary Day)

   What else can a person obsessed with English do on a nice and lazy Sunday, if not have some five o’clock tea and watch „Keeping up appearances”? Celebrate Dictionary Day!  [...]

  • lovee Put the spoon in

   Without emotions, the world would probably know neither wars…nor excitement. And there would be even less excitement if language didn’t confuse things a bit in the already confused world of [...]

  • ups2 Changing the set

   Who are we when we speak our second language? Does being bilingual mean having two personalities too? Is a language barrier a real obstacle on the way towards getting to [...]

Jak angielskie słowa stały się polskimi potworkami/ How some English words turned into Polish little monsters

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
ka

[PL] Niektóre anglicyzmy jakie pojawiły się w polszczyźnie sugerują, że gdy je przyjmowaliśmy, nie do końca wiedzieliśmy, co robimy. Choć angielski odróżnia rzeczowniki męskoosobowe, takie jak „sportsman” czy „businessman” od żeńskoosobowych „sporstswoman” czy „businesswoman”, polszczyzna skorzystała tylko z form męskoosobowych, którym następnie nadano żeńską płeć gramatyczną za  pomocą końcówki „-ka”. Mamy zatem w polskim takie żeńskoosobowe rzeczowniki jak „sportsmenka” czy „supermenka”, których rdzeń jest tak naprawdę… męskoosobowy. Logikę niektórych procesów adaptacyjnych jakie zaszły w j. polskim poddaje w wątpliwość także proces podwójnej pluralizacji (podwójnego oznaczenia liczby mnogiej), jak w potocznych określeniach na zespoły the Rolling Stones czy the Beatles (Stonesi i Beatlesi). Istnieje wiele słów będących takimi polsko-angielskimi hybrydami, i choć są one do przyjęcia w języku potocznym, mogą wskazywać na pewną językową nieświadomość, za sprawą której słowa te przyjęły się w polszczyźnie w takiej a nie innej formie.  Jaką formę musiałyby przybrać te słowa, by stało się zadość zarówno zasadom polskiej gramatyki, jak i pierwotnemu, angielskiemu znaczeniu tych słów?

[oczywiście angielskie „woman” także powstało w procesie przyłączenia- żeńskoosobowego „wif” do męskoosobowego rdzenia (wifman). Jest to jednak proces mniej dziwaczny od tego, dzięki któremu powstało słowo „supermenka”].

 [EN] Some of the English borrowings which appeared in Polish often suggest that when adopting them, we didn’t really know what we were doing. Although English distinguishes between such nouns as masculine “sportsman” or “businessman” and feminine “sportswoman” or “businesswoman”, Polish used only the masculine nouns which were then “feminized” by means of a Polish gender suffix “-ka”. As a result, we have such hybrids  in Polish as  feminine nouns “sportsmenka” or “supermenka”, the core of which remain… masculine. What also questions the logic behind some of the adaptation processes in Polish are the examples of double pluralization:  the Rolling Stones or the Beatles are often informally called “Stonesi” and “Beatlesi” respectively (the “-i” ending being a Polish plural marker). There are many other examples of Polish words being English-Polish  hybrids. As much as they are acceptable when used informally, they may point to some linguistic unawareness which made it possible for these words to be adopted by Polish in these forms. Any ideas which form these words should take to do justice both to the rules of Polish grammar and to the original English sense of the words?

[of course, the English word for “woman” was also born by attachment- the feminine noun “wif” was added to the masculine core (wifman). This is,  however, a less bizarre process that the one gave birth to the Polish word “supermenka”]

Napisz Komentarz