Jak „drive-thru” zliberalizował język/ On how „drive-thru” made language more liberal

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
drivethru

[PL] Amerykanie mają nieskończenie wiele powodów do świętowania. Miesiąc temu na przykład, ci spośród nich, którzy czują szczególną więź ze swoimi nieoficjalnymi symbolami narodowymi, świętowali Krajowy Dzień Okienka Drive-Thru (w Polsce znanego głównie jako McDrive w wiadomej restauracji). Tę  zdumiewająco wygodną usługę, która rozleniwiła jeszcze bardziej ludzi i tak leniwych, zaproponowano po raz pierwszy w Ameryce w latach 20, a obecnie oferuje ją większość sieci restauracji z fast foodem. Na uwagę zasługuje jednak nie sama usługa, a jej nazwa. W „drive-thru” pojawia się uproszczony zapis „through”, a takowy rzadko można ujrzeć w miejscach publicznych. Choć „thru” znane jest w Ameryce od lat czterdziestych XIX wieku, osoby wykształcone wiedziały, że formy tej należy się wystrzegać. Pojawiła się teoria, że za zmianą zapisu stoi Noah Webster (znany ze swoich prób zreformowania angielskiej pisowni, by bardziej odpowiadała wymowie), ale tym razem to nie jego sprawka. „Thru” obecnie można zauważyć już nie tylko w restauracjach z fast foodem- w angielszczyźnie amerykańskiej popularne są takie złożenia jak  „click-thru”, “see-thru” czy “sell-thru”. Ich popularność może wskazywać na to, że użytkowników angielszczyzny zwyczajnie męczą pewne formy zapisu, często stanowiące skamieliny nijak nie oddające tego, jak wymawia się dane słowo. Być może szykują się kolejne zmiany…

 [EN] Americans have countless reasons to celebrate. A month ago, those of them who feel a special bond with their unofficial national symbols, celebrated National Drive-Thru Day. This stunningly convenient type of service which made lazy people even lazier, was first offered in America in 1920s and  is now found in the majority of modern fast food chains. What deserves attention, however, is not the service itself, but its name.  Drive-thru uses a simplified spelling of “through”, which is a very rare practice in public. Although “thru” has been around in America since 1840s, educated people knew this form should be avoided. There was a theory that a man behind the spelling change was Noah Webster (known for his attempts to reform English spelling so that it better reflects pronunciation), but this one wasn’t made by him. “Thru” is now widely seen not only in fast food restaurants- in American English there are also such popular compounds as  “click-thru”, “see-thru” or “sell-thru”. Their popularity may suggest that English speakers have become tired of certain spelling forms which are often fossilized and do not reflect the way the words themselves are pronounced. Perhaps other changes are on the way…

Napisz Komentarz