Czy można znać 32 języki?/ Can you speak 32 languages?

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
ioannis

[PL] Ioannis Ikonomou (lat 49), jeden z najlepszych tłumaczy w Unii Europejskiej: “Nauka języka przypomina miłość. Gdy się w kimś zakochasz, chcesz znać całą historię tej osoby, poznać jej rodziców, odwiedzić szkołę, do której kiedyś chodziła. Język to dla mnie nie tylko teraźniejszość, ale i przeszłość” (i dlatego też Ioannis chętnie zajmuje się językoznawstwem historycznym). Ioannis jest dość kochliwy, bo posługuje się płynnie 32 językami (m.in. chińskim i suahili). Oczywiście, wszyscy mu zazdrościmy, jednak każda osoba, która opanowała biegle chociaż JEDEN język może zapytać: ile czasu tak naprawdę trzeba mieć, by nauczyć się tylu języków do stopnia wykraczającego poza ich powierzchowną znajomość ? Jeśli nauka zaledwie jednego tak bardzo pochłania czas, czy tak naprawdę komukolwiek wystarczy życia, by opanować tyle języków ze wszystkim ich rejestrami i z należytą uwagą poświęconą ich historii? Jakie umiejętności trzeba mieć, by czegoś takiego dokonać? I przede wszystkim, czy naprawdę można rozdzielić swoją miłość, poświęcenie i zainteresowanie między tyle języków?

[EN] Ioannis Ikonomou (49 years old), one of the best translators in the EU says: “Language is like love. When you fall in love with someone, you want to know the whole history of that person, meet her parents, go to the school she once went to. For me, language is not just the present, it’s also the past” (and that’s why he is pretty much into diachronic linguistics as well). Ioannis seems to fall in love quite easily, since he is a fluent speaker of 32 languages (Chinese and Swahili among them). Of course, we all envy him, but the questions that any person who speaks at least ONE language fluently may ask is: how much time do you need to have to be able to learn so many languages to the extent which goes beyond superficial knowledge? If learning one language is so time-consuming, is lifetime actually enough for a person to master a language with all its registers and with enough attention paid to its historical development? What kind of skills does a person need to have to be able to do so? And most of all, can you truly divide your love, dedication and interests into so many languages?

Napisz Komentarz