Na Światowy dzień bez samochodu: skąd angielski „samochód”?/For the World Car Free Day: what is the origin of the word „car”?

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
fot

[PL] Dziś Światowy dzień bez samochodu. Gdybym go obchodziła, w domu byłabym dopiero jutro rano, ale to znakomita okazja, by przyjrzeć się pochodzeniu słowa „car”, jednego z tych angielskich słów, które zna każdy. Wywodzi się od celtyckiego słowa „karros”, przejętego później przez łacinę jako „carrum/carrus”, czyli „dwukołowy rydwan celtycki”. Co nie powinno dziwić, bezpośrednim przodkiem angielskiego „car” jest anglo-francuskie słowo „carre” (pojazd dwukołowy). Co jednak dziwi, to to że słowa „car” i „carriage” (powóz, kareta), choć podobne, nie mają tego samego źródłosłowu. Co jeszcze? Jako jednostki leksykalnej, słowa „car” nie łączy nic ze słowami, którymi posługuje się reszta kontynentu nazywając ten sam pojazd, ochrzczony za pomocą słowa „automobile” lub jego pochodnych. No, wyłączając oczywiście chwalebny polski wyjątek w postaci „samochodu”…;)

[EN] Today it’s World Car Free Day. If I celebrated it, I wouldn’t be back home until tomorrow morning, but it is a great opportunity to take a look at the origin of the word “car”, one of the English words that everybody knows. It traces back to a Celtic word “karros”, later adopted by Latin as “carrum”/carrus”-“two wheeled Celtic war chariot”. Not surprisingly, a direct ancestor of the English word “car” is the Anglo-French word “carre” (a wheeled vehicle). What is surprising though, is that the words “car” and “carriage”, although similar, do not have the same origin. What else? As a lexical item, “car” has nothing to do with how other European nations name this vehicle which is usually referred to as “an automobile” or its derivatives. Well, perhaps excluding a glorious Polish exception, “samochód”… ;)

* Today we’re going on foot!

 

Napisz Komentarz