Śnieżny mit/ The Snow Myth

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
es

[PL] W dyskusji pod ostatnim wpisem, Aleksandra wspomniała o słynnej teorii o dziesiątkach określeń na śnieg stworzonych przez Eskimosów. Teorię cytowaną od lat, a zupełnie nieprawdziwą. Prawdopodobnie mit ten powstał wskutek niewłaściwej interpretacji treści książki „Handbook of American Indian languages” (1911) językoznawcy Franza Boasa. Po pierwsze- trudno mówić o tzw. języku Eskimosów, ponieważ nie stanowią oni jednolitej grupy władającej jednym językiem. Po drugie- Boas opisywał morfologię języków inuickich, nie zaś ich semantykę, i w żadnym miejscu nie wspomniał o tym, by mnogość morfemów przełożyła się na mnogość osobnych konceptów związanych ze śniegiem. A tymczasem, w Internecie wciąż można znaleźć informacje o tym, jakoby liczba określeń na śnieg u Eskimosów (kimkolwiek oni są) przekroczyła sto słów. Zaskoczenia nie będzie jeśli okaże się, że osoby powielające ten mit, po prostu liczą morfemy…:)

[EN] In the discussion below the recent post, Aleksandra mentioned the famous theory according to which Eskimo language distinguishes between tens of different terms for snow. Spread and quoted for years, this theory, however, is completely untrue. It was probably due to misinterpretation of Franz Boas’ analysis in his “Handbook of American languages” that this theory was born. Firstly, “Eskimo language” is a pretty vague term, since Eskimos do not constitute a unified group speaking the same language. Secondly, Boas described the morphology of Inuit languages, rather than their semantics, and nowhere did he suggest that the variety of morphemes translated into the variety of separate snow-related concepts. Meanwhile, however, the Internet is still full of revelations, according to which Eskimo language (whatever that is) distinguishes between over one hundred terms for snow. It will come as no surprise then, if those who perpetuate the myth have actually counted the morphemes…;)

Napisz Komentarz