Dlaczego „rak” to i znak zodiaku, i choroba?/ Why is „cancer” a word for a star sign and a disease?

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
Cancer2

[PL] Dlaczego czwarty znak zodiaku i pewną kategorię chorób określa to samo słowo? Słowo „cancer” (rak) istniało już w staroangielskim leksykonie, do którego trafiło z Greki. Greckie „karkinos” miało trzy znaczenia: rak (skorupiak), nowotwór i gwiazdozbiór Raka. W porządku, ale dlaczego ludzie w ogóle zaczęli kojarzyć skorupiaka z nowotworem? Owe dość upiorne skojarzenie pojawiło się po raz pierwszy w pracach starożytnych lekarzy, Hipokratesa i Galena, którzy zauważyli podobieństwo raków do niektórych nowotworowych narośli o wybrzuszonych żyłach. W języku polskim, „rak” to także i skorupiak, i znak zodiaku/ gwiazdozbiór, i określenie na nowotwór, co wskazuje na to, że koncepcja podobieństwa skorupiaka do narośli znalazła swoje odzwierciedlenie w różnych językach. Dziękuję Magdzie za zadanie mi tego pytania i tym samym skłonienie mnie do przeszukania kilku zapomnianych źródeł:)

[EN] Why is the name of the fourth sign of Zodiac and the name for a disease class the same word? The word “cancer” existed in the Old English lexicon to which it was brought from Greek. The Greek word “karkinos” had three meanings: crab, tumor, and the zodiac constellation. That’s fine, but why did people start to associate “crab” with a tumor? The association seems pretty ghastly and first appeared in the writings of ancient physicians, Hippocrates and Galen, who noted similarity of crabs to some tumors with swollen veins. In Polish, the word “rak” also stands for a crab, star sign and tumour, which suggests that the idea of tumours being similar to crabs was transferred to different languages. Special thanks to Magda for asking me that question and inspiring me to browse through a few forgotten sources:)

Napisz Komentarz