Dlaczego „tear” czytamy inaczej niż…”tear”?/ Why do we pronounce „tear” differently than… „tear”?

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
N-Sync-in-1997-001

N Sync- „Tearing up my heart”

[PL] O ile szczerze nie znosiłam tego zespołu nawet jako dziesięciolatka (byłam w końcu zatwardziałą fanką Spice Girls!), o tyle uświadomił mi on istnienie pewnej bardzo istotnej różnicy: rzeczownik „tear” wymawia się inaczej niż czasownik „tear”. Nawet sobie nie wyobrażacie mojego niesmaku i dezorientacji, gdy usłyszałam, że wymawiają „tear” jako /teər/ a nie /tɪə(r)! Nie wiedziałam oczywiście, że choć oba słowa zapisuje się tak samo, pochodzą z dwóch zupełnie innych źródeł. Rzeczownik „tear” pochodzi od staroangielskiego „taeher”, które jest zresztą słowem bardzo daleko spokrewnionym z…łacińskim „lacrima”, i oznaczało to samo, co dziś, czyli „łzę”. Z kolei czasownik „tear” pochodzi ze staroangielskiego „teren”, spokrewnionego z niemieckim „zehren” („wyniszczać”, „niszczyć”) i gockim „distairan” (czyli „niszczyć”- i pochodzenie „destroy” staje się jasne).
Jeśli ‘N Sync coś zniszczyli, to na pewno moją wiarę w to, że popowe piosenki mogą mieć przyzwoite teksty. No ale przynajmniej zaczęłam dzięki nim zwracać uwagę na szczegóły. :)

[EN] As much as I hated this band even as a ten-year-old (after all, I was a die-hard Spice Girls fan!), they made me aware of a very important distinction: “tear” (noun) is pronounced differently than “tear” (verb). You can’t even imagine how disgusted and confused I was when I heard them pronounce “tear” as /teər/ instead of /tɪə(r)! Little was I to know that both words, although spelled in the same way, come from two different sources. “Tear” (noun) comes from the Old English word “taeher” which is…a very remote cognate of the Latin “lacrima” and had the same meaning as it has today. “Tear” (verb), on the other hand, comes from the Old English verb “teren”, a cognate of German “zehren” (consume, destroy) and Gothic “distairan” (destroy).
What ‘N Sync destroyed for sure was my faith in decent lyrics in pop songs. But at least they sparked my attention to details:)

Napisz Komentarz