Zakaz ciaćkania!/ Baby-talking prohibited

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
baby-talk-300x2001
[PL] Kto ma ochotę “ciaćkać się” mówiąc do swojego malucha i przy okazji obrzydzać życie wszystkim wokół liczbą używanych przez siebie hiper-zdrobnień, niech zastanowi się dwa razy. Językoznawcy mają na ten temat coś do powiedzenia: „badania wykazały, że w drugiej połowie pierwszego roku życia, u niemowląt kształtują się kategorie fonetyczne ich języka ojczystego (proces ten będzie trwał dalej w okresie dzieciństwa). Kuhl i in.(Kuhl 1991; Kuhl i in. 1992) odkryli, że do szóstego miesiąca życia, u dzieci nie obserwuje się tzw. „efektu magnesu percepcyjnego”, tj. występującej u dorosłych trudności w postrzeganiu niewielkich różnic akustycznych bliskich prototypom fonemów, w ich języku ojczystym” (Sebastian-Galles i in., 2005). Wbrew obiegowej opinii, niemowlę nie jest więc czystą kartą, i obowiązkiem dorosłych jest wpajać mu językową poprawność od samego początku. Słysząc te wszystkie: „jaka jestem duzia!”, „baba”, „dziudziu” itp. niejeden niemowlak przewróciłby oczami…gdyby mógł:)[EN] If you feel like baby-talking to your toddler and making other people sick with the number of extreme diminutives you use, think twice. Linguists has some news for you: „research has shown that in the second half of the first year of life infants shape the phonetic categories of their L1 (a development that will continue during childhood). Kuhl et al. revealed (Kuhl, 1991; Kuhl et al. 1992) that before six months of age infants do not show the “perceptual magnet effect”, that is, the difficulty that adults experience in perceiving small acoustic differences close to the prototypes of the phonemes of their native language” (Sebastian-Galles et al., 2005). Contrary to popular belief, an infant is not a carte blanche and it is adults’ job to “imprint” linguistic correctness in babies, starting from day one. Hearing all those “boo boo”, “nana” or “num-nums”, quite a few infants would roll their eyes…if they could:)

Jeden Komentarz dla “Zakaz ciaćkania!/ Baby-talking prohibited”

  1. Jakub Jagiełło napisł/a

    Ale czy to autentycznie wpływa na język takiej osoby w dorosłym życiu?


Napisz Komentarz