Co ma wspólnego „free” z „friend”?/ What does „free”have to do with „friend”?

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
IMG_0014

[PL] Właśnie zabrałam się za lekturę książki “Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen” Chrisa Andersona z zamiarem zrobienia sobie przerwy od językowych cudów a tymczasem…biada tobie, autorze, bo nawet ty musiałeś sprowadzić mnie na dobrze znane tory. Dwudziesta strona i już fragment o pochodzeniu angielskiego słowa „free”, co ciekawe pochodzącego z tego samego źródła co „friend”.
Oczywiście, „free” jest ciekawym słowem także z innych powodów. Jako że znaczy zarówno „wolny” jak i „darmowy”, stanowi dobry przykład tego jak pierwsi użytkownicy angielszczyzny rozumieli pojęcie ceny. Najwyraźniej, wolny był ten, kto nie płacił:)

[EN] Just started reading Chris Anderson’s “Free.The Future of a Radical Price” with a view to taking a break from linguistic stuff and…woe to you, dear author, even you had to put my thoughts back on the old track. Twentieth page and here comes a piece about the etymology of the English word “free” which surprisingly, comes from the same root as the word “friend”:
“According to Douglas Harper, [both come from] Old English “freon, freogan” meaning “to set free” or “to love”. Originally, it denoted “a beloved one” or “a friend” and it evolved semantically in some languages (notably in Teutonic and Celtic) into “free”, perhaps due to the fact that such terms as “beloved one” or “friend” were used in reference to the members of one’s own clan (as opposed to slaves). The second meaning, “gratuitous” appeared in 1585, following the phrase “free of costs”

Obviously, “free” is an interesting word for some other reasons, too. Since it means both “liberated” and “gratuitous”, it is a nice example of how first speakers of English understood the concept of price. Apparently, free was he who didn’t have to pay:)

Napisz Komentarz