• The Language Daily

 • English proverbs in pictures

 • Some linguistics...

  • mono The bilingual problem revisited

   What seems obvious is not that obvious. The term „bilingualism” is now used quite freely, but do we know what bilingualism really is? Who is a bilingual? When do you [...]

  • smefff Who cares about (psycho)linguistics? An introduction

   What you’re going to read in this section are neither typical scientific analyses nor their imitations: these are writings on language which is here analysed and discussed from the point [...]

 • Inni z językiem

  • 22 To nie jest język dla starych ludzi

   Kolejny gość na blogu uświadamia nam, że świat nie kończy się angielszczyźnie (a jednak…) – niezwykle ciekawy i do tego kolorowy i przystępny tekst o języku, owszem kolorowym, ale niekoniecznie [...]

  • pic Invade’em all!

   Ponad rok minął od publikacji ostatniego gościa na „Blogującej”,  a goście mają to do siebie, że piszą o wszystkim o czym nie pisze Jagoda (choć oczywiście nadal o języku) i [...]

  • okkk Jak czułyby się dinozaury?

   Filolodzy to cholernie zapracowany gatunek i chyba tylko to usprawiedliwia roczną przerwę „Innych z językiem” – kolegów i koleżanek po językowym fachu, zdolnych ( i to jak!) przerwać codzienny kierat [...]

 • English readers are welcome

  • HH Size matters. Dictionary size (a thing for Dictionary Day)

   What else can a person obsessed with English do on a nice and lazy Sunday, if not have some five o’clock tea and watch „Keeping up appearances”? Celebrate Dictionary Day!  [...]

  • lovee Put the spoon in

   Without emotions, the world would probably know neither wars…nor excitement. And there would be even less excitement if language didn’t confuse things a bit in the already confused world of [...]

  • ups2 Changing the set

   Who are we when we speak our second language? Does being bilingual mean having two personalities too? Is a language barrier a real obstacle on the way towards getting to [...]

Tabloidowe talenty/ The tabloid talents

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
heilness na bloga gry slow

[PL] „The Sun” z pewnością nigdy nie był ulubionym tytułem członków brytyjskiej rodziny królewskiej, a po tej publikacji królowej znów nie będzie do śmiechu. Co jednak bawi, a raczej zasługuje na szacunek, to ogromny talent do tworzenia tzw. nonce-formations, z jakich słynną dziennikarze tego tabloidu. Nonce-formations, zmyślne i niezwykle kontekstualne gry słowne nie cieszą się statusem neologizmów jako że są tworzone i używane w bardzo konkretnym kontekście (głównie w artykułach prasowych),ale dowodzą sporej świadomości językowej u, można by rzec, dziennikarskich hien. „The royal heilness” to dzisiejszy tego przykład. Wśród innych znajdziemy m.in. „totally Careyless (to o Mariah Carey, której nazwisko upodobniono do przymiotnika careless – tu „roztrzepany” – w nagrodę za to, że zapomniała zostawić napiwek w restauracji), „John Ares is Lauren’s new Buddy” (to o Lauren Buddy, a właściwie jej nowym „buddym” – w wolnym tłumaczeniu „gachu”), „Madonna’s power of good-dye” (wyrazy uznania dla nowej fryzury Madonny; tytuł jej piosenki „The power of good bye” sparafrazowano, zmyślnie dostrzegając podobieństwo brzmienia między słowem bye a czasownikiem dye – farbować). Czy i w polskich tabloidach wyłapał ktoś kiedyś takie gry słowne?

[EN] „The Sun” has certainly never been the royals’ favourite magazine, and after that publication the queen won’t be amused either. What is amusing or perhaps respectable, however, is a huge talent for coining the so called “nonce-formations” which this tabloid has been famous for. Nonce-formations are savvy and highly contextual word games which do not enjoy the status of neologisms since they are coined and used for specific purposes (mainly for press articles), but prove high linguistic awareness of, shall we say, press hyenas. “The royal heilness” is today’s example. Others include: „totally Careyless” ( taken from the article about Mariah Carey who forgot to tip the waiter in a restaurant), “John Ares is Lauren’s new Buddy (taken from the article about Lauren Buddy’s love affair) or “Madonna’s power of good-dye” ( taken from a review of Madonna’s new hairstyle, the word game being inspired by the title of her song, ”The power of goodbye”). Have you ever seen such word games in Polish tabloids?

Napisz Komentarz