Tabloidowe talenty/ The tabloid talents

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
heilness na bloga gry slow

[PL] „The Sun” z pewnością nigdy nie był ulubionym tytułem członków brytyjskiej rodziny królewskiej, a po tej publikacji królowej znów nie będzie do śmiechu. Co jednak bawi, a raczej zasługuje na szacunek, to ogromny talent do tworzenia tzw. nonce-formations, z jakich słynną dziennikarze tego tabloidu. Nonce-formations, zmyślne i niezwykle kontekstualne gry słowne nie cieszą się statusem neologizmów jako że są tworzone i używane w bardzo konkretnym kontekście (głównie w artykułach prasowych),ale dowodzą sporej świadomości językowej u, można by rzec, dziennikarskich hien. „The royal heilness” to dzisiejszy tego przykład. Wśród innych znajdziemy m.in. „totally Careyless (to o Mariah Carey, której nazwisko upodobniono do przymiotnika careless – tu „roztrzepany” – w nagrodę za to, że zapomniała zostawić napiwek w restauracji), „John Ares is Lauren’s new Buddy” (to o Lauren Buddy, a właściwie jej nowym „buddym” – w wolnym tłumaczeniu „gachu”), „Madonna’s power of good-dye” (wyrazy uznania dla nowej fryzury Madonny; tytuł jej piosenki „The power of good bye” sparafrazowano, zmyślnie dostrzegając podobieństwo brzmienia między słowem bye a czasownikiem dye – farbować). Czy i w polskich tabloidach wyłapał ktoś kiedyś takie gry słowne?

[EN] „The Sun” has certainly never been the royals’ favourite magazine, and after that publication the queen won’t be amused either. What is amusing or perhaps respectable, however, is a huge talent for coining the so called “nonce-formations” which this tabloid has been famous for. Nonce-formations are savvy and highly contextual word games which do not enjoy the status of neologisms since they are coined and used for specific purposes (mainly for press articles), but prove high linguistic awareness of, shall we say, press hyenas. “The royal heilness” is today’s example. Others include: „totally Careyless” ( taken from the article about Mariah Carey who forgot to tip the waiter in a restaurant), “John Ares is Lauren’s new Buddy (taken from the article about Lauren Buddy’s love affair) or “Madonna’s power of good-dye” ( taken from a review of Madonna’s new hairstyle, the word game being inspired by the title of her song, ”The power of goodbye”). Have you ever seen such word games in Polish tabloids?

Napisz Komentarz