I znów…jak dobrze być dwujęzycznym/ Again…how good it is to be bilingual

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
444

[PL] Dwujęzyczność poszerza horyzonty i powiększa mózgi całkiem dosłownie: u osób władających językiem drugim zaobserwowano zwiększenie gęstości istoty szarej w lewej dolnej korze ciemieniowej, zmianę szczególnie wyraźną u osób, które naukę języka obcego rozpoczęły we wcześniejszych latach życia (Mechelli et al. 2004). Oczywiście, „wcześniejsze lata życia” brzmią bardzo enigmatycznie nawet dla zwolenników teorii wieku krytycznego- na potrzeby tego krótkiego, motywacyjnego wpisu załóżmy jednak, że „im wcześniej tym lepiej”.

[EN] Bilingualism broadens your horizons and enlarges your brains quite literally- individuals who speak a second language have been shown to have increased density of grey matter in the left inferior parietal cortex, a change that is more pronounced in early bilinguals and those with greater proficiency in the second language (Mechelli et al., 2004). Obviously, “early bilinguals” is quite an enigmatic term even for the supporters of Critical Period Hypothesis. Still, for the sake of this brief, motivational note, let us assume that “the sooner we begin to learn, the better”.

Napisz Komentarz