Nie tak ekscytujące pochodzenie „super duper”/ Not that exciting origin of „super duper”

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
pinup

[PL] Spytano mnie ostatnio czy to prawda, że “super duper”, angielskie określenie na coś szałowego i imponującego, zostało spopularyzowane przez polskich lotników walczących w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej i nazywających atrakcyjne dziewczęta mianem “super dup”. Teoria wydała mi się wysoce nieprzekonująca, jako że użytkownicy polszczyzny w latach 40 XX wieku zapewne nie znali ani nie używali określenia “super”, nie mówiąc o nazywaniu kobiet „dupami”. Postanowiłam to jednak sprawdzić, i jak można się domyśleć, zwrot faktycznie nie ma nic wspólnego z tym w jaki sposób Polacy wyrażali swój podziw dla Angielek (co, zdaniem mojego nie tak znów dyplomatycznego kolegi, raczej nie miało miejsca;)). Słowo “duper” nie znaczy tak naprawdę nic i stanowi typowy przyklad reduplikacji. Tak zwane rymowane złożenia brzmią zdecydowanie bardziej chwytliwie niż nierymowane- tootsie wootsie”, “blackjack” or “hoi polloi” (jakkolwiek wywodzące sięz Greki) należą do tej wlaśnie kategorii. Sztuczkę stosujemy i w polszczyźnie – (“hocki klocki”, “szmery bajery” itp.).

[EN] I’ve been recently asked if it is true that the English term “super duper” meaning “excellent, impressive” has been made popular by…Polish pilots fighting in the UK during WWII and referring to attractive girls as “super dupy” (literally “great asses” in Polish). The theory sounded very implausible to me as 1940s’ speakers of Polish might have not really known or used the word “super”, let alone referred to women as „asses”. I decided to check it, though, and as you can guess, it indeed has nothing to do with the way Poles expressed their admiration for English women (which according to my not- that- diplomatic friend- must have been pretty unlikely;)) The word “duper” in the phrase means…nothing in particular, and is a typical example of reduplication. The so called rhyming compounds are definitely more catchy than other compounds- “tootsie wootsie”, “blackjack” or “hoi polloi” (however Greek in origin) all belong to the same category.

Napisz Komentarz