Polish as „the most difficult language in the world?” You wish.

Jagoda Ratajczak, kategoria: Z językiem
pyramid nas

[PL]  Już parę razy widziałam tę piramidę…I wciąż zastanawiam się co zdecydowało o kolejności wymienionych języków.  Polacy lubią się szczycić tym, że mówią „najtrudniejszym językiem świata”, ile jednak czynników musimy wziąć pod uwagę, by naprawdę ocenić trudność języka? Odrobina językoznawczego wymądrzania się :) :

1) Języki klasyfikuje się inaczej w zależności od cech, na jakich chcemy się skupić: o ile klasyfikacja historyczna (genetyczna) wydaje się mało istotna dla osoby uczącej się języka (wyłączając przypadek omawiany w punkcie 3), o tyle istotne są takie kryteria jak kryterium fonetyczno-fonologiczne, morfologiczne i składniowe. Piramida ta nie mówi nam nic o tym, jakie zastosowano tu kryterium. Skąd mamy zatem wiedzieć, czy języki sklasyfikowano tu wedle tego jak bardzo szatańska jest ich gramatyka, czy tego jak dalece ich wymowa wykręca język?Sk Jeden i ten sam język może być całkiem przyjazny gdy mowa o morfologii czy składni, ale okazuje się nieznośny pod względem fonetycznym (English,welcome to;)).

 2) Przyjrzyjmy się morfologii wymienionych języków. Polski jest językiem fleksyjnym. Fiński, estoński i węgierski to języki aglutynacyjne. Czy można być pewnym, że główna cecha jęz. syntetycznego, czyli mnogość końcówek fleksyjnych, jest trudniejsza do opanowania niż mnogość morfemów? Czy nie zależy to od punktu widzenia? Chiński jest językiem izolacyjnym, tak samo jak angielski, ale z przedziwnego powodu (taaa…) został uznany za język trudniejszy niż angielski. Czy nie dowodzi to tego, że faktycznie należy przyjrzeć się różnym cechom języków, by być w stanie je jakkolwiek uporządkować?

 3) Polski repertuar fonetyczny to dla Brytyjczyka prawdziwy koszmar. Jednak już dla Rosjanina czy Słowaka, ani wymowa ani gramatyka j. polskiego nie jest już tak bolesna. Rodzimy użytkownik języka niemieckiego względnie łatwo nauczy się szwedzkiego czy holenderskiego, dostrzegając oczywiste podobieństwa gramatyczne, leksykalne i fonetyczne, w istocie często wynikające ze wspomnianego już w punkcie pierwszym pokrewieństwa historycznego (właśnie tu klasyfikacja historyczna może odgrywać pewną rolę). Z drugiej strony, nauka języków germańskich może być niezłym wyzwaniem dla użytkowników języków romańskich (weźmy np. różnicę w prozodii). Ten sam język może być zatem prostszy lub trudniejszy dla użytkowników różnych języków, w zależności od tego jaki język jest ich ojczystym. Piramida nie mówi nic o tym, z czyjego punktu widzenia ułożone zostały wymienione języka: czy to punkt widzenia native speakera angielszczyzny? Nawet jeśli tak, czy był w stanie nauczyć się wszystkich tych języków do tego stopnia, by móc dokonać takiego porównania na tak wielu płaszczyznach?

4) Ile języków musielibyśmy ze sobą porównać, by faktycznie wyłonić ten „najtrudniejszy na świecie”? Byłyby ich setki…a, i do tego dialekty (pytanie o rzeczywistą różnicę między językiem a dialektem nadal spędza językoznawcom sen z powiek).

 Tak, względne to wszystko i nieco przygnębiające, ale bardziej przygnębiającym byłoby przyjmować takie rankingi bez żadnych zastrzeżeń :)

[EN]  Seen this pyramid a couple of times so far…and I’m still thinking what the rationale behind this order actually was. Poles like to pride themselves on speaking “the most difficult language in the world”, but how many factors do we have to consider to truly assess how difficult a language is? Here comes a little linguistic know-it-all rant ;):

1)  Languages are classified differently depending on which feature we want to focus on: as much as the historical (genetic) classification seems to be insignificant from the point of view of a language learner (excluding the case discussed in p.3), it is valid to consider such main criteria as phonological, morphological and syntactic ones.  This pyramid says nothing about the criterion used. How can we know then if the languages here are classified according to how hellish their grammar is or how tongue-twisting their pronunciation is? One language can be quite friendly when it comes to morphology or word order, but can be a complete nuisance when it comes to its sound repository (English, welcome to)

2)  Let’s look at the morphology of the languages listed. Polish is an inflecting language. Finnish, Estonian and Hungarian are agglutinative languages. Are we sure that the main feature of  an inflecting language, i.e. a multitude of declensions is more difficult than the multitude of morphemes which we find in agglutinative languages? Isn’t it a matter of point of view? Chinese is an isolating language just as English is, but for some strange (yeah…) reason, this list ranks Chinese as more difficult than English.  Doesn’t it mean that we truly need to look at different features of languages to try to put them in any order?

3)  Dealing with Polish pronunciation or grammar is a real ordeal for a Briton. At the same time, it’s not that painful for a native speaker of Russian or Slovakian. A native speaker of German finds it relatively easy to learn Swedish or Dutch, as he discerns obvious lexical, grammatical and phonetic similarities, often resulting from historical affiliation mentioned in p.1 (this is when historical classification may play a part). On the other hand, learning Germanic languages can be quite challenging for the speakers of Latin languages (mind prosody differences for instance). Again, the same language may be more or less difficult for different speakers, depending on their linguistic background. This pyramid says nothing about the viewpoint adopted, i.e. is it a perspective of a native speaker of English? Even if it  is, is one speaker able to learn all of these languages to the extent which makes it possible for him/her to compare them on so many levels?

4)  How big a language sample must we have to be able to dub any language “the most difficult one”? We would have to compare hundreds of them…ah, and there are also dialects waiting (the real difference between a language and a dialect is still a burning question for linguists).

Yes, it’s all very relative and therefore a bit depressing, But what would be more depressing though, would be to accept such rankings with no doubts whatsoever. :)

6 Komentarze/y dla “Polish as „the most difficult language in the world?” You wish.”

 1. Bart napisł/a

  Język polski to trudny język, jednak zauważyłem, że w rankingach bierze się pod uwagę zazwyczaj kilka języków, zupełnie nie zwracając uwagi na inne, równie ciężkie co język polski. A nasz język zawsze będzie cięższy niż np. niemiecki ;-) to nie jest żadna tajemnica.


 2. Jagoda Ratajczak napisł/a

  Może więc dobrym kryterium jest liczba zmiennych, jakie trzeba kontrolować? Na poziomie morfologicznym, jest ich dużo mniej np. wlasnie w niemieckim niż w polskim, ale co do skladni np, mozna sie klocic. Bo czy fixed word order nie bywa tak naprawdę bardziej uciążliwy niż poczciwy i giętki szyk polski?:)


 3. Piotr napisł/a

  Moim zdaniem zbadanie, który język jest najtrudniejszy na świecie jest obiektywnie niewykonalnym zadaniem. Żeby tego dokonać musielibyśmy zrobić dwie rzeczy: albo zbudować taką wszechmocną sztuczną inteligencję, która była by w stanie spojrzeć bezstronnie na wszystkie języki i kultury świata, albo poprosić jakąś obcą, pozaziemską i najlepiej bardziej zaawansowaną cywilizacją, aby dokonała takiego porównania. Wiem, że ten drugi sposób brzmi śmiesznie, ale kto wie. Ten pierwszy z kolei brzmi również absurdalnie, ponieważ przypomina trochę dylemat, polegający na tym że człowiek lub inna istota nie jest w stanie zbudować umysłu lub maszyny doskonalszej lub mądrzejszej od siebie samej. Poza tym języki w swojej złożoności bardzo trudno jest obiektywnie porównać, o czym napisałaś na blogu. Co więcej podobno nikomu nigdy się taki wyczyn nie udał – brak mi teraz odniesień do literatury fachowej, która to potwierdza

  Co więcej: stawianie tego problemu w taki sposób naraża nas na zarzut, że próbujemy jakiś język/kulturę faworyzować, co może odznaczać się już megalomanią i etnocentryzmem, a to może być postrzegane za naganne, chociaż same porównywanie języków bez jawnego wyróżniania któregokolwiek jest fascynujących zajęciem.

  Tak czy inaczej: bardzo fajny wpis i blog!


 4. Jagoda Ratajczak napisł/a

  Piotr, wielkie dzięki za ciepłe słowo i bardzo trafny komentarz! Co ciekawe, sztuczna inteligencja o jakiej wspomniałeś, będąc również tworem człowieka a więc bytem z określoną matrycą, też pewnie dokonałaby analizy ze „swojego” punktu widzenia, najpewniej osadzonego w jakiejś kulturze czy raczej..wyjściowym zestawie danych. Słuszna uwaga z tą megalomanią, no i w sumie można by spytać, po co komu w ogóle tego rodzaju klasyfikacje jeśli nie dla połechtania swojego narodowego ego właśnie! :)


 5. Mac napisł/a

  Język polski jest tak trudny, że nawet Polacy nie potrafią się nim posługiwać:) trochę wgadów prof. Bralczyka na youtubie i okazuje się, że tak na prawdę mało kto mówi perfekt po polsku :):) a ranking, faktycznie, nie bardzo da się zastosować zestaw obiektywnych parametrów które wyłoniłoby „zwycięzcę”


 6. Jagoda Ratajczak napisł/a

  Dzięki za komentarz! Nie śmiem z tym polemizować- sama mam mnóstwo wątpliwości co do poprawności używanych form, i jestem skłonna zrozumieć skąd ta reputacja polszczyzny (a kto nie jest skłonny;P). Są języki bardziej i mniej złożone, i akurat z tym nie da się polemizować. Moja znajoma zwróciła ostatnio uwagę na ciekawą rzecz: „kto zna polski jako język pierwszy, jest w stanie zrozumieć najdziwniejsze gramatyczne wynalazki innych języków”. No tak-mając, nazwijmy to, wyostrzoną świadomość, różnych wynalazków niekoniecznie występujących w innych językach: rodzaju gramatycznego, rozbudowanej koniugacji, deklinacji itp. łatwiej nam zrozumieć ich istotę. Węgierski np. ma wprawdzie przypadki,ktorych istoty i nam trudno zrozumieć, ale i – ze swoją fleksją- jesteśmy bliżsi oświecenia niż np. użytkownicy językow germanskich:)


Napisz Komentarz