Podejście do rodziny w obecnych czasach

Nowe ukierunkowanie do kontaktów w rodzinie można dostrzec już od kilku lat. Główne ze zmian odnoszą się do odejścia od tradycyjnego modelu pojmowania rodziny. Rodzice z uwagi na uwarunkowania codzienności zobowiązani też są w większej mierze do tego, by koncentrować się na życiu zawodowym. Wiąże się to na równi z atutami, jak i z wadami.

Rodzina to najważniejsze środowisko o charakterze wychowawczym, potrzebne człowiekowi na każdym etapie życia. Nie tak dawno dominował wzorzec rodziny pełnej. Aktualnie coraz częściej można spotkać rodziny, w których dziecko lub dzieci wychowywane są przez jedną osobę starszą. Z większą częstotliwością bowiem niż w latach poprzednich mają miejsce rozwody.

Nie da się zakwestionować, że funkcja środowiska rodzinnego jest spora dla progresu ruchowego, intelektualnego, uczuciowego, etycznego oraz społecznego u malucha. To rodzice od najmłodszych lat wpływają na kształtowanie się osobowości dziecka, odpowiadając na jego potrzebę miłości, przynależności oraz bezpieczeństwa. Samodzielne rodzicielstwo, rodziny zrekonstruowane, wzrastająca liczba rozwodów to czynniki, które o wiele częściej towarzyszą rodzinom. Niezależnie zaś od tego, jak wiele zmieniło się w tym zakresie, w dalszym ciągu rodzice powinni skupić się na tym, by w wypadku przemian w domu pochodzenia skierować większą uwagę na malucha oraz jego potrzeby.

Na fakt, jak w dniu dzisiejszym żyją rodziny wykazał też nacisk rozwój nowych technologii. Świat online oraz rozwój akcesoriów mobilnych przyniosą sporo korzyści, natomiast powiązane jest to również z zagrożeniami. Obecnie świat online stał się dla wielu osób elementem codzienności. Dzieci o wiele wcześniej też rozpoczynają korzystać z urządzeń elektronicznych oraz dużo czasu oglądają telewizor. Mają również spory dostęp do sieci. Z tego względu należy w większej mierze niż do tej pory skierować wzgląd na to, do jakich treści maluchy posiadają dostęp. W dalszym ciągu ważne powinny pozostawać tradycyjne sposoby w rozwijaniu dziecka: relacje z rówieśnikami, ruch i zabawa.