młodzież

Poczucie odpowiedzialności u młodych ludzi, do jakiego stopnia zaufać naszym dzieciom?

Współczesny świat ma dużo poduszek bezpieczeństwa. Gdzie nie spojrzymy, wszędzie widać zakazy i polecenia mające zapewnić nam bezpieczeństwo. Kiedy słowo ,,bezpieczeństwo” wisi nad nami ciągle to podświadomie dotyka nas poczucie zagrożenia nawet jeśli nie istnieje. Zjawisko to odnosi się bardzo mocno do opiekunów, którym rzecz jasna zależy na bezpieczeństwie ich dzieci. Ale co myślą na temat sami młodzi ludzie?